KONTAKT

 

 Voditelj projekta KRV

Ivan Tadin

098/956-0072

amer21214@gmail.com

 

Marketing KRV

Ivan Vicenco Pensa

092/194-0412

pensavip@gmail.com

 

Odnosi s javnošću/media KRV

Ana Dujmović

092/193-4597

anchi.dujmovic@gmail.com

 

Organizator

UDRUGA TROKUT MLADIH KAŠTELA

tmkastela@gmail.com

KONTAKT