931416_457841114300370_1908248381_nRaspisuje se natječaj za izbor predsjednika, tajnika, potpredsjednika te članove upravnog odbora udruge Trokut mladih Kaštela. Kandidirati se mogu svi članovi udruge Trokut mladih Kaštela koji su platili članarinu te su članovi Udruge duže od tri mjeseca. Prijave se šalju isključivo na mail adresu tmkastela@gmail.com, a u naslovu mail-a treba naznačiti ime i prezime osobe koja se prijavljuje. Prijava mora sadržavati kratak životopis te pismo namjere s naznakom na koju funkciju se prijavljujete. Prijave su otvorene od danas, dana 29.04.2014. i primaju se sve do 09.05.2014. zaključno sa skupštinom. Izborna skupština održat će se u petak, 09.05.2014. u prostorijama Udruge s početkom od 19:00 h.