Pošalji prijavu i preuzmi Trokut

Raspisuje se natječaj za izbor predsjednika, tajnika, potpredsjednika te članove upravnog odbora udruge Trokut mladih Kaštela. Kandidirati se mogu svi članovi udruge Trokut mladih Kaštela koji su platili članarinu te su članovi Udruge duže od tri mjeseca. Prijave se šalju isključivo na mail adresu tmkastela@gmail.com, a u naslovu mail-a treba Read more…