Tribina o Zakonu o mladima

Mreža mladih Hrvatske (MMH), krovna organizacije mladih koja okuplja 64 udruge mladih i za mlade, održala je 25. veljače u Europskom domu javnu raspravu o Zakonu o mladima (ZOM), koji se trenutno izrađuje u Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM), pod nazivom “Fokus: mladi – Aktualan trenutak: Zakon o mladima”. Read more…